Revize a projekty elektro

Volejte: +420 608 610 501


Města a jejich okolí:

Karviná, Havířov, Orlová, Bohumín, Český Těšín, Ostrava...


Revize elektroinstalací

Revize bytů a domů

Nabízím provedení výchozí elektro revize např. po rekonstrukci koupelen, bytového jádra a změnách v elektroinstalaci. Pokud si zákazník přeje, provádím rovněž i pravidelné revize (elektro revize je často požadována pojišťovnami v případech, kdy se řešení nějaká škodní událost).


Revize bytových domů
Nabízím provedení výchozí revize např. po revitalizacích a změnách v elektroinstalaci. Provádím také pravidelné elektro revize (zákon ukládá, vlastníkům družstevních domů a SVJ, povinnost zajistit provedení výchozí a následně pravidelné revize ve stanovených lhůtách).


Revize elektroměrů
Nabízím provedení revize (prohlídky), kterou požaduje váš dodavatel elektrické energie před připojením a osazením elektroměrového rozvaděče elektroměrem. Revize provádím při zřizování nového odběrného místa, ale také v místech vašeho stávajícího odběrného místy (změna odběratele, změna jištění, odpojení z důvodu neprovedení platby atd.).

Revize hromosvodů
Nabízím provedení elektro revize hromosvodů a systémů ochrany před bleskem LPS. Pokud řešíte novostavbu, tak je praktické mě oslovit ještě před vytvořením základů domu. Nabízím rovněž provádění pravidelných revizí daného objektu.

Evidence revizí
Nabízím evidenci vašich revizí a hlídání termínů pro provedení dalších pravidelných revizí.

Chcete si ověřit, zda Vám firma provedla elektroinstalaci odborně?
Nechejte si vypracovat nezávislou revizní zprávu.


Projekty elektroinstalací

Projektová dokumentace

V rámci své revizní činnosti nabízím zakreslení skutečného stavu elektroinstalace. Vlastníci družstevních domů a domů SVJ mají povinnost uchovávat aktualizovanou projektovou dokumentaci po celou dobu životnosti daného objektu. U starších domů je mnohdy velmi obtížné dohledat potřebnou dokumentaci, a proto vyhotovení takovéto dokumentace nabízím.


Poradenství a konzultace

PŘÍRUČKA ELEKTRIKÁŘE

Příručka elektrikáře nabízí celou řadu praktických poznámek, návodů a rad pro zhotovení dobré elektroinstalace. Tato sekce je určena nejen pro elektrikáře, ale také pro laickou veřejnost. Tato příručka je zcela ZDARMA a postupně bude doplňována o informace týkající se vašich  častých dotazů. Řada obrázků a doplňků je mým vlastnictvím a není dovoleno jejich volné šíření.

Poradenství před realizací elektroinstalace

Před realizací elektroinstalace mě neváhejte oslovit. Rád vám poradím, jak elektroinstalaci provést. Mnoha nedostatkům v instalacích lze předejít správnou montáží a volbou materiálu. Závady zjištěné při revizích jsou často neopravitelné, nebo pro investora finančně nákladné. Lepší je konzultovat instalaci předem, než řešit závady bouráním krásných obkladaček v koupelně.

Návrh osvětlení

Výběr osvětlení není vždy jednoduchou záležitostí. Krásné designové svítidlo nemusí nutně poskytovat požadované osvětlení (barva světla, intenzita, spotřeba atd.).


RB elektro - firma s tradicí od roku 2009