Revize a projekty elektro

Volejte: +420 608 610 501


Karviná, Havířov, Orlová, Bohumín, Český Těšín, Ostrava ...


Revize elektroinstalací

  • výchozí revize elektroinstalací
  • pravidelné revize elektroinstalací
  • mimořádné revize elektroinstalací
Provádím revize elektroinstalací bytů, rodinných domů, bytových družstev, objektů SVJ, elektroměrových rozvaděčů, průmyslových objektů a zařízení.

Projekty elektroinstalací

  • dokumentace pro provádění stavby - část elektro
  • dokumentace skutečného provedení stavby - část elektro
  • návrhy, posudky a odborná stanoviska 

Dle ČSN 33 2000-6 ed. 2/Z2 je základním dokumentem pro zahájení revize dokumentace skutečného provedení stavby a protokol o určení vnějších vlivů. Pokud není taková dokumentace k dispozici, nelze zprávu o provedení revize elektrické instalace (zařízení) ukončit bez závad a v závěru revizní zprávy musí být uvedeno: "Elektrická instalace NENÍ z hlediska bezpečnosti schopna provozu". Elektrická instalace (zařízení), která nemá dokumentaci skutečného provedení, protokol vnějších vlivů a výchozí revizi nesmí být uvedeno do provozu.


Poradenství a konzultace

V rámci své činnosti poskytuji poradenství a konzultace během realizace elektroinstalací. Pro laickou veřejnost a zvláště pak pro elektrikáře (montéry elektroinstalací) publikuji praktické informace, návody a rady v sekci PŘÍRUČKA ELEKTRIKÁŘE. Tato příručka je k dispozici ZDARMA a bude postupně doplňována. Součástí této příručky je řada obrázků a doplňků, které jsou mým vlastnictvím a není dovoleno jejich volné šíření.

RB elektro - firma s tradicí od roku 2009